Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa-Działdowo-Gdynia zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych reprezentowanych przez Zarząd w osobach p. Marka Pawlika i p. Pawła Dziwisza w dniu 09.06.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:

budowa na linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi – wiaduktu drogowego w km 119.894 linii kolejowej E65, w ciągu drogi powiatowej nr 07348 Wiśniewo - Wyszyny Kościelne - Wola Szydłowska i przebudowa układu torowego od km 119.480 do km 120.242 linii kolejowej E-65, LCS Ciechanów na terenie gminy Stupsk na działkach ewidencyjnych:

 

GMINA STUPSK, POWIAT MŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Dotychczasowy właściciel

Użytkownik wieczysty, władający

lub zarząd trwały

Nr działki

przed podziałem (powierzchnia ha)

Nr działki projektowanej przeznaczonej pod inwestycje (powierzchnia ha)

Nr działki

pozostającej (powierzchnia ha)

OBRĘB: 17 WOLA KOLONIA

1

Skarb Państwa

Skarb Państwa – Przedsiębiorstwo Państwowe „PKP” Północna Okręgowa Dyrekcja Kolei

48 (3,1400)

2

Gmina Stupsk

 

5/2 (1,3300)

5/4 (0,0247)

5/3 (1,3100)

3

małż. Jan Bogus i
Katarzyna Bogus

 

45 (0,9200)

45/2 (0,0220)

45/1 (0,9000)

4

Marianna Szczepańska

 

46 (0,9900)

46/2 (0,0342)

46/1 (0,9600)

5

Krystyna Kaszubska

małż.

Tadeusz Kosiński i
Agnieszka Kosińska

47 (0,5700)

47/2 (0,0187)

47/1 (0,5500)

6

małż. Rutecki Jan i Rutecka Helena

 

67/1 (0,0501)

67/4 (0,0167)

67/3 (0,0334)

7

małż. Rutecki Jan i Rutecka Helena

 

67/2 (1,4600)

67/6 (0,1644)

67/5 (1,3324)

8

Gmina Stupsk

 

73/1 (0,1540)

73/4 (0,0177)

73/3 (0,1363)

9

Tadeusz Kosiński

 

73/2 (2,2200)

73/6 (0,0216)

73/5 (2,1850)

10

małż. Kosiński Tadeusz i

Kosińska Agnieszka

 

74/1 (1,6900)

74/4 (0,0085)

74/3 (1,6631)

11

Skarb Państwa

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

99 (1,2500)

99/2 (0,2395)

99/1 (1,0100)

12

Anna Mieszczyńska

małż. Jerzy Jaworski i Agnieszka Jaworska

100/1 (6,0800)

100/4 (0,2616)

100/3 (5,8200)

13

Skarb Państwa

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

100/2 (0,0400)

100/2 (0,0304)

 

14

Powiat Mławski

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

129 (1,9200)

129/2 (0,2180)

129/1 (1,7000)

15

Anna Mieszczyńska

małż. Jerzy Jaworski i Agnieszka Jaworska

130/1 (0,4200)

130/4 (0,1011)
130/5 (0,0110)

130/3 (0,3095)

16

Powiat Mławski

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

130/2 (0,0200)

130/2 (0,0215)

 

17

Krystyna Kaszubska

małż.

Tadeusz Kosiński i
Agnieszka Kosińska

156 (0,5100)

156/2 (0,1098)

156/1 (0,4000)

OBRĘB: 19 WYSZYNY KOŚCIELNE

18

Skarb Państwa

Skarb Państwa – Przedsiębiorstwo Państwowe „PKP” Północna Okręgowa Dyrekcja Kolei

654 (3,7600)

19

Agnieszka Kosińska, udz. M
Tadeusz Kosiński, udz.1/2M
Genowefa Zawadzka udz. M
Władysław Zawadzki,

udz. 1/2M

 

579/1 (1,5500)

579/4 (0,3834)

579/3 (1,1700)

20

Skarb Państwa

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

579/2 (0,1100)

579/2 (0,1060)

 

21

Skarb Państwa

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

583 (2,0300)

583/2 (0,2714)

583/1 (1,7600)

22

Wiesław Kesling

 

626 (2,9500)

626/2 (0,0051)

626/1 (2,9400)

23

Gmina Stupsk

 

635 (0,0800)

635/2 (0,0243)

635/1 (0,0600)

24

Gmina Stupsk

 

650 (1,1500)

650/2 (0,0043)

650/1 (1,1500)

25

Wojtkowski Marcin

 

651 (1,3800)

651/2 (0,2180)

651/1 (1,1600)

26

małż. Jerzy Jaworski i
Agnieszka Jaworska

 

652 (3,6800)

652/2 (0,1127)
652/3 (0,0554)

652/1 (3,5100)

27

małż. Zbigniew Kurach i
Marta Kurach

 

653 (3,5400)

653/2 (0,0432)

653/1 (3,5000)

28

Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych oddz. terenowy w Warszawie

 

655 (0,1800)

655 (0,1769)

 

29

małż. Jarosław Stemplewski
i Anna, Irena Stemplewska

 

656 (0,2700)

 

656/2 (0,0148)

 

656/1 (0,2600)

 

w zakresie:

  • przebudowy układu torowego od km 119.480 do km 120.242 linii kolejowej E-65, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

  • budowy wiaduktu drogowego w km 119.894 linii kolejowej E-65,

  • budowy nowych odcinków dróg dojazdowych, powiązanych z obiektem inżynierskim - wiaduktem drogowym,

  • budowy systemu odwodnienia wiaduktu i dojazdów wraz z przebudową rowu melioracyjnego,

  • przebudowy istniejących sieci podziemnego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą,

  • rozbiórki obiektów nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania,

  • zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) , który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia.

Doręczenie zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z kompletną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji można się również zapoznać w Urzędzie Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk.

 

 

WI.II.EA.7047-K/154/09

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2012 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 757
11 czerwca 2012 13:53 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl