Stanowiska

Wójt Gminy Stupsk

Zastępca Wójta Gminy Stupsk

Skarbnik Gminy Stupsk (KS)

stanowisko ds. obsługi sekretariatu (SK)

stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i archiwum (ORG), Inspektor Ochrony Danych

stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska (GKI)

stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki gruntami i gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej i lokalowej, ewidencji działalności gospodarczej, informacji publicznej gminy (GKI)

stanowisko ds. inwestycji i dróg publicznych (GKI)

stanowisko ds. zamówień publicznych, funduszy strukturalnych, stypendia (GKI)

stanowisko ds. kadr i płac (KA)

stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej szkół (KO)

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (KP)

stanowisko ds. księgowości budżetowej Urzędu (KG)

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

stanowisko ds. ewidencji ludności i oświaty (SLO)

stanowisko ds. sportu i kultury (SKL)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku

Specjalista pracy socjalnej

Specjalista pracy socjalnej

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Pracownik socjalny

Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku

Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku Filia w Dąbku i Filia w Konopkach

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2012 00:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 15929
05 czerwca 2020 12:20 (Aneta Milewska) - Usunięcie stanowiska: stanowisko ds. księgowości podatkowej (KP).
16 marca 2020 10:39 (Aleksandra Ślusarczyk) - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Wójta Gminy Stupsk.
16 marca 2020 10:39 (Aleksandra Ślusarczyk) - Usunięcie stanowiska: stanowisko ds. obsługi sekretariatu (SK).
Zatrzymaj banner przewijany