Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Mapa strony

Urząd Gminy Stupsk
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Struktura urzędu
Referaty
Samodzielne stanowiska
Organy
Wójt Gminy Stupsk
Rada Gminy Stupsk
Jednostki podległe
Instytucje kultury
Pomoc społeczna
Szkoły podstawowe
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Imienne wykazy głosowań
Budżet
Opinie RIO
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania z sesji - uchwały
Zarządzenia
Wybory
Wybory Samorządowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk
Strategie i Programy
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stupsk
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stupsk
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stupsk
Program Ochrony Środowiska Gminy Stupsk
Program współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stupsk
Gminny Program Wspierania Rodziny
Informacje bieżące
Ogłoszenia i informacje bieżące
Informacje finansowe
Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa-Działdowo-Gdynia
Rozbudowa drogi krajowej Nr 7
Załatwianie spraw w Urzędzie
RPO WM 2014-2020
Program Rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020
Nabór
Nabór pracowników
Ochrona środowiska
Ocena oddziaływania na środowisko
Informacje z zakresu ochrony środowiska
Budowa wiatrowni w miejscowosci Zdroje dz.ew. 170,178,117,118,413,119
Punkt skupu złomu i metali kolorowych oraz sprzedaży materiałów opałowych w miejscowości Konopki
Budowa wiatrowni w miejscowości Zdroje dz.ew. 74
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stupsk na lata 2014 - 2032
Budowa kurników w miejscowości Dąbek
Budowa wiatrowni w miejscowości Wyszyny Kościelne 131/1
Budowa budynku inwentarskiego w Stupsku
Budowa chlewni w miejscowości Dąbek
Budowa obory w miejscowości Dąbek
Budowa hali warsztatowej - Wola-Kolonia
Budowa turbin wiatrowych w miejscowości Zdroje
Budowa wiatrowni w miejscowości Wyszyny Kościelne dz. 191
Rekultywacja terenu po składowisku odpadów w Stupsku
Przebudowa drogi powiatowej Nosarzewo Borowe - Konopki
Przebudowa przepustu w Żmijewo-Kuce
Zmiana użytkowania i przebudowa stodoły i budynku inwentarskiego na oborę w Stupsku
Budowa wiatrowni w miejscowości Zdroje - działka nr 77
ferma drobiu w miejscowości Dąbek
Budowa wiatrowni w miejscowości Wyszyny Kościelne 742/1 (dz.205-208)
Budowa wiatrowni w miejscowości Wyszyny Kościelne 744/2 (dz. 214-223)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdroje
Przebudowa Podstacji Trakcyjnej PT Wyszyny
Przebudowa dróg gminnych (ulice Kościuszki, Witosa i Konopnickiej) w miejscowości Stupsk
Budowa Miejsca Obsługi Poróżnych Kosiny II
Budowa farmy elektrowni wiatrowych
Rozbudowa kurników w Woli Szydłowskiej
Budowa turbiny wiatrowej w miejscowości Żmijewo-Trojany
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska - Jeże
Pozwolenia wodno prawne
Pliki do pobrania
Podatki
Gospodarka nieruchomościami
Działalność gospodarcza
Ochrona środowiska
Stypendium
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzule informacyjne dla Urzędu Gminy Stupsk
Ogłoszenia
Przetargi
Oferty Inwestycyjne
Komunikaty
Aktualności
Ogłoszenia i informacje bieżące
Nabór pracowników
Informacje finansowe
Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa-Działdowo-Gdynia
Powszechny Spis Rolny
Rozbudowa drogi krajowej Nr 7
Załatwianie spraw w Urzędzie
RPO WM 2014-2020
Program Rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl