Ogłoszenia i informacje bieżące

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023 Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne...

RAPORT O STANIE GMINY STUPSK

Wójt Gminy Stupsk, wypełniając ustawowy obowiązek przedstawił Radzie Gminy Stupsk Raport o stanie gminy Stupsk za 2018 rok. Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie gminy Stupsk głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego...

Zatrzymaj banner przewijany