Ogłoszenia i informacje bieżące (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w sprawie II terminu składania wniosków na dofinansowanie Klubów Sportowych w 2013 roku

INFORMACJA Wójt Gminy Stupsk podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Stupsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, z późniejszą zmianą tj. uchwałą...

Zatrzymaj banner przewijany