Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej w Wyszynach Kościelnych

REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej w Wyszynach Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Kodeks pracy: art. 104 -1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.), Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 3, poz. 19 z pó

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W Stupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W Stupsku Rozdział I. Podstawa prawna działalności Biblioteki § 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: - Ustawy z dnia 25

Zatrzymaj banner przewijany