Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

Uchwała Nr XXXV/182/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 31

Statut Szkoły Podstawowej w Morawach

Załącznik do uchwały Nr 12 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

Statut Szkoły Podstawowej w Stupsku

Statut Szkoły Podstawowej w Stupsku R O Z D Z I A Ł I NAZWA SZKOŁY § 1. Szkoła Podstawowa w Stupsku. 1.Szkole Podstawowej w Stupsku podpor

Statut Gimnazjum w Stupsku

STATUT GIMNAZJUM W STUPSKU 1.Postanowienia ogólne. 2.Cele i zadania. 3.Organy szkoły. 4.Dyrektor. 5. Rada Pedagogiczna.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

S T A T U T GMINNEGO OSRODKA POMOCY 

Zatrzymaj banner przewijany